Normal_801
Op dit moment worden de belangen van depraktijkondersteuners vertegenwoordigd door de NVDA, de NederlandseVereniging van Doktersassistenten. Doktersassistentes enpraktijkondersteuners hebben op CAO-gebied echter verschillendebelangen. De NVvPO vindt dat hun belangen tot op heden niet goed naarvoren zijn gekomen. "Het is dan ook de hoogste tijd dat we zelf vanons laten horen. Met de huisarts in gesprek gaan is niet alleen op dewerkvloer maar ook aan de CAO-tafel van groot belang."

Dat er een kort geding nodig is om eenplek aan de CAO-tafel te verwerven, betreurd de NNvPO zeer. "Wij zijn vanmening dat dit niet nodig was geweest als deCAO-onderhandelingspartijen zich constructiever hadden opgesteld. Omtoelating te vorderen tot het eerstvolgende CAO-overlegHuisartsenzorg heeft de NVvPO de Landelijke Huisartsenvereniging ende Vereniging Huisartsenposten Nederland gedagvaard in een kortgeding."

Al lange tijd probeert de NVvPO aan deonderhandelingstafel te komen. Zij meent daar goede argumenten voor te hebben:

1. De praktijkondersteuner is eenonmisbare schakel in de eerste lijn
2. Praktijkondersteuners worden opdit moment NIET rechtstreeks vertegenwoordigd
3. De NVvPO vertegenwoordigt metruim tweeduizend leden naar schatting tweederde van allepraktijkondersteuners
4. Het wordt tijd belangrijke zakenbinnen ons vakgebied eindelijk eens goed te regelen (kwaliteitseisen,certificering, opleiding, BIG-probleem)