Normal_1155
Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben de vanmiddag de onderhandelingen voor een nieuwe cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening opgeschort.

De voorstellen van de  werkgevers houden teveel verslechteringen in. De werkgevers willen onder andere tornen aan de wachtgeldregeling, het leeftijdsverlof en de premieverdeling, Daarnaast bieden de werkgevers een loonsverhoging die neerkomt op 0,2 procent in het eerste jaar. ‘Echt veel te mager’; aldus Hans Wijers,vakbondsbestuurder van Abvakabo FNV .

Voor de bonden die aangegeven hadden niet te kunnen leven met verslechteringen was dit bod van de werkgevers voldoende reden om het overleg op te schorten. De bonden zullen binnenkort een peiling houden onder de achterban over de voorstellen van de werkgevers en de nu ontstane situatie. Verder roepen zij de leden op zich aan te sluiten bij de manifestatie in Den Haag op 17 februari en hun ongenoegen te uiten over de bezuinigen op de publieke sector.

De werkgevers, vertegenwoordigt in de MO-groep,  geven aan door bezuinigingen geen andere mogelijkheden te hebben, dan de cao te verslechteren. Wijers: ‘Ik zie dat sommige organisaties het water aan de lippen staat, maar zolang niet alle bestuurders in deze sector onder de cao vallen en er nog exorbitante salarissen aan bestuurders worden uitgekeerd, vind ik het ongepast om alle financiële problemen op de werknemers af te wentelen’.

Onder de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening vallen zo’n 70.000 werknemers.