Normal_1327

Brancheorganisaties in de bouw- en infrastructuur, metaalbewerking, installatietechniek, groen en zorg maken zich onverminderd grote zorgen over de aangekondigde30-plusmaatregel, zo meldt de MBO Raad.

Zij zien geen mogelijkheden om de opleidingskosten voor de leertrajecten van zij-instromers in hun toch al kwetsbare sectoren over te nemen.

In een brandbrief, medetot stand gekomen op initiatief van de MBO Raad, beschrijven ze de gevolgen van het stopzetten van de overheidsbijdrage voor leertrajecten van 30-plussers voor bedrijfsleven en mbo als desastreus.

Juist de techniek, zorgen groen zijn sterk afhankelijk van de instroom van werknemers die op latere leeftijd voor deze sectoren kiezen. Zij verwachten dat door de 30-plusmaatregel de tekorten snel met duizenden zullen toenemen en dat het mbo als onderwijsvorm voor deze groepen werknemers wordt afgebroken.

De brandbrief is gericht aan de ministeries van Algemene Zaken, OCW, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Financiën, SZW en VWS en ondertekend door VHG, LTO-Nederland, Bouwend Nederland, GGZ Nederland, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MKB-Nederland, UNETI-VNI en Actiz (mede namens de VGN, de NFU en de NVZ vereniging van ziekenhuizen).

De partijen roepen het kabinet op actief te zoeken naar mogelijkheden om de voor de economie zobelangrijke opleidingsmogelijkheden in het mbo te behouden. De brief volgt op een eerdere oproep die bedrijfsleven, techniek, zorg en mbo in december 2010 deden om de 30-plusmaatregel niet uit te voeren.

Op dit moment kan de MBO Raad nog niet aangeven wat de 30-plusmaatregel betekent per instelling op opleidingsniveau. Een en ander is afhankelijk van de uitwerking die het kabinet geeft aan de maatregel. Zodra deze uitwerkingbekend is, zal de MBO Raad het kabinet uiteraard vragen (laten) stellendie betrekking hebben op de concrete gevolgen voor het huidige opleidingenaanbod.