Normal_1642
Kees van der Burg wordt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nieuwe directeur van de directie Langdurige Zorg (DLZ). Daarnaast neemt hij de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg op zich. Momenteel is hij - ook bij VWS - directeur Maatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend DG Jeugd en Maatschappelijke Zorg. Van der Burg begint op 1 juni 2011 aan zijn nieuwe functie.

Door de overheveling van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, is het onderwerp ‘maatschappelijke ondersteuning’ meer in het verlengde komen te liggen van ‘langdurige zorg’. Mede daardoor is het voor Kees van der Burg een logisch stap dat hij de vacature gaat vervullen, die is vrijgekomen met het vertrek van de vorige directeur DLZ, Iris van Bennekom.

AWBZ
Met ‘langdurige zorg’ krijgt Kees van der Burg een zeer belangrijk, maar ook complex werkveld, waarvoor in het regeerakkoord omvangrijke opgaven staan. Inhoudelijk, budgettair en politiek is het een sector waar de laatste jaren nauwlettend naar gekeken wordt. De druk wordt steeds groter om een de AWBZ zowel betaalbaar te houden als kwalitatief te verbeteren.

Carrière
De carrière van Kees van der Burg bij de overheid begon in 1991 bij het ministerie van Financiën. Van 2002 tot 2005 was hij bij VWS plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken. Daarna werd hij directeur van de directie Maatschappelijke Ondersteuning