Normal_1864

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld bij het agenderen en adresseren van innovatie in de zorg. We zijn nu in de volgende fase terecht gekomen, de fase van acteren. Dit betekent dat het programma ZIP, inclusief het financiële instrumentarium, wordt stopgezet.

Zorgvernieuwers moeten structureel meer ruimte en kansen krijgen en zelfstandig kunnen navigeren door het proces van zorginnovatie. Het ministerie van VWS, het College Van Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw gaan samen één centraal informatiepunt voor zorginnovaties ontwikkelen. Zorgvernieuwers kunnen op het informatiepunt terecht voor de actuele informatie over zorginnovatie, wet- en regelgeving, publieke (financiële) mogelijkheden en goede voorbeelden van zorginnovaties.

Website blijft actief
De verwachting is dat dit voor de zomer gereed is. Tot die tijd functioneert de website van het ZIP zoals normaal. Wij houden u op de hoogte over ontwikkelingen.