Normal_2200

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee huisartsen een boete op van € 2.050,- voor het dubbel declareren van bloedafnames. De huisartsen ontvingen voor deze afnames vergoedingen van het ziekenhuis en declareerden daarnaast een consult tarief.

Een derde huisarts heeft geen boete opgelegd gekregen: zijn handelen was niet verwijtbaar omdat hij vanaf het begin actie heeft ondernomen om onrechtmatige betalingen te voorkomen.

De huisartsen overtraden met deze handelswijze artikel 35 van de Wmg. Als zorgaanbieders dubbele vergoedingen ontvangen voor dezelfde handeling, wordt de consument benadeeld, zo oordeelt de NZa in haar boetebesluit. Inmiddels hebben de huisartsen het teveel gedeclareerde bedrag terugbetaald. Dat is een boeteverlagende omstandigheid.

Bij een derde huisarts is ook onderzoek gedaan naar de declaraties van bloedafnames. Deze huisarts krijgt geen boete opgelegd omdat zijn handelen niet verwijtbaar was. Hij gaf vanaf het begin aan niet mee te willen werken aan mogelijk onrechtmatige betalingen, ondernam daadwerkelijk actie en stortte de bedragen terug die hij ontving van het ziekenhuis.