Normal_2144

De zorg staat veel in de aandacht. Omdat er bezuinigd moet worden, omdat er dringend verpleegkundigen nodig zijn, of omdat er dingen mis gaan. Bijna nooit omdat er ook heel veel moois gebeurd, of omdat we in Nederland gelukkig een goede gezondheidszorg hebben.

Waar verpleegkundigen, artsen en verzorgenden met hart voor de zaak hun werk doen. Hoe komt het dat sommigen zo tevreden zijn over de zorg, en zulke mooie verhalen hebben, en dat anderen zich zo tekort gedaan voelen? Wat gaat er goed, wat kan verbeterd?

We staan in Nederland de komende tijd voor een grote uitdaging. Hoe zorgen we voor kwalitatief goede gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen? Hoe zorgen we voor een blijvende solidariteit tussen zieken en gezonden en tussen ouderen en jongeren? Hoe houden we de kosten beheersbaar?

De CDA Tweede Kamerfractie wil mensen in Nederland graag betrekken bij het formuleren van antwoorden op deze vragen, zegt CDA-kamerlid Margreeth Smilde. "Daarom heeft de fractie het project "Hoe houden we de zorg gezond?" opgezet. Via www.hoehoudenwedezorggezond.nl kunnen mensen hun ideeën kwijt over het verbeteren van de zorg. Tips voor besparingen zonder dat de kwaliteit achteruit gaat bijvoorbeeld. Zaken die efficiënter kunnen. Ook goede ervaringen zijn van harte welkom!"

CDA-kamerlid Sabine Uitslag: "Als verpleegkundige heb ik vaak zaken gezien die beter konden in de zorg. Dat is een van de redenen dat ik nu in de Kamer zit. Maar ik ben niet de enige die zich verbaast over sommige zaken, of die verbetermogelijkheden ziet. Bijna iedereen in Nederland heeft wel ervaringen in de zorg. Niet alleen de 1,3 miljoen mensen die erin werken, maar ook mensen die naar de huisarts gaan, hun ouders in een verpleeghuis bezoeken of die in het ziekenhuis terecht komen. Er zit dus een schat aan kennis en ervaring in Nederland. Die willen we met dit project naar boven halen."

Vandaag valt bij alle CDA-leden een raamposter in de bus die aandacht vraagt voor de actie. Ook wordt de site via diverse online kanalen onder de aandacht gebracht.