Normal_2379

Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg, mag zich Zorgmanager 2011 noemen. Ze won de ING Excellence Trofee in deze voor de 15e keer georganiseerde verkiezing door het vakblad Zorgvisie. Vorig jaar won Marjanne Sint, bestuursvoorzitter van de Isala klinieken deze prijs.

Het juryrapport stelt: "Greet Prins is sinds een kleine twee jaar bestuursvoorzitter van de Stichting Philadelphia Zorg. Toen ze aantrad bevond de organisatie zich op vele gebieden in zwaar weer en vormde Philadelphia Zorg een onderdeel van Espria. Het imago was beschadigd en de Inspectie had twijfels over de kwaliteit van de zorg.

Grote communicatiekracht
Onder haar leiding is de gehandicaptenorganisatie weer op eigen benen gaan staan. Ze heeft een herstelplan verder ingevuld om de organisatie financieel gezond te maken. Daarnaast heeft ze veel energie gestoken in het weer in balans brengen van de relaties tussen medewerkers, cliënten en ouders. De medewerkers hebben weer zelfvertrouwen gekregen. Kenmerkend voor haar is haar grote communicatiekracht en resultaatgerichtheid".

Succes
Greet Prins zei dat ze trots was op de titel die ze meteen opdroeg aan al die Philadelphia medewerkers die elke dag weer hun best doen om het beste uit hun cliënten te halen, en daarmee uit zichzelf.

De andere kandidaten voor de prijs waren Roxanne Vernimmen, bestuursvoorzitter van ggz-instelling Altrecht uit Den Dolder en Johan Veenman, directeur van Stumass uit Arnhem.

Zelfredzaamheid cliënt
"Alledrie zetten ze zich in voor de ontplooiing van hun cliënten. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal", aldus de juryvoorzitter over de drie zorgmanagers.