Normal_2424

Het online vacatureaanbod steeg in maart met 5 punten, zo blijkt uit de Monster Employment Index - de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt.

De Index staat nu 7 punten hoger dan een jaar geleden. Het vacatureaanbod steeg het sterkst in de gezondheidszorg en in de transport & logistiek. Het aanbod steeg in alle provincies, in Utrecht het meest.

Index
"De Index groeit flink deze maand. De ontwikkeling van de Index is de laatste zes maanden gestaag en stabiel geweest. We hopen dat de groei in maart het begin is van een versneld tempo van herstel, zodat de Nederlandse arbeidsmarkt op de andere Europese markten kan inlopen", aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. "De Index laat verder zien dat handel en export de stuwende kracht zijn achter de groei van het vacatureaanbod. Dit komt in maart vooral tot uiting in het aantrekken van personeel binnen de transport en logistiek en de productiesector."

Sterkste stijging in de gezondheidszorg
In maart steeg het vacatureaanbod het sterkst in de gezondheidszorg en in de transport & logistiek sector. In beide sectoren steeg het aanbod met 19 punten hard. In de horeca & toerisme (+11), in het onderwijs (+9) en in de productiesector (+8) steeg het aanbod deze maand eveneens sterk. Alleen in de juridische sector (-2) daalde de vraag naar personeel.

Ten opzichte van vorig jaar, gezondheidszorg: -25
Ten opzichte van vorig jaar steeg het vacatureaanbod in de sector transport & logistiek het meest. In vergelijking met 12 maanden geleden staat de Index maar liefst 52 punten hoger. In de productiesector steeg het aantal vacatures met 21 punten ook hard. In de gezondheidszorg (-25) en in het onderwijs (-23) daalde het vacatureaanbod juist het meest.

Vacaturegroei in heel Nederland
Deze maand steeg het vacatureaanbod in heel Nederland. In Utrecht steeg de Index het meest. Het vacatureaanbod steeg er met 6 punten. In Zeeland, Limburg en Gelderland nam het aanbod met 5 punten toe, in Noord-Brabant met 4. In Drenthe, Friesland, Overijssel en Zuid-Holland steeg het vacatureaanbod met 3 punten, in Groningen en Noord-Holland met 2 punten en in Flevoland met 1 punt.

Op jaarbasis steeg het online vacatureaanbod in Limburg (+14) en Zeeland (+13) het meest. Alleen in Groningen (-3) en Friesland (-1) staat het vacatureaanbod lager dan een jaar geleden.

Vacatureaanbod EU blijft stijgen
Na een stijging van 9 punten in februari steeg het Europese vacatureaanbod ook in maart, nu met 6 punten. In Duitsland steeg het aanbod met 12 punten het meest. Ook in Italië (+11), België (+7) en Frankrijk (+2) steeg de vraag naar personeel. In Groot-Brittannië en Zweden daalde het vacatureaanbod met 2 punten.

De afgelopen 12 maanden steeg het aantal vacatures in Europa met 27 punten. In Duitsland (+47), Zweden (+29) en Frankrijk (+24) steeg de Index sterk. In Italië (+19), België (+18) en Groot-Brittannië (+11) nam het vacatureaanbod ook fors toe.