Normal_2426

Abvakabo FNV gaat samen met de leden in de welzijnssector acties voorbereiden om te komen tot een goede cao. Het ultimatum dat Abvakabo FNV aan de MO-groep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening had gesteld is vandaag om 12:00 uur verlopen.

Het ultimatum was de laatste kans voor werkgevers om in te gaan op de cao-inzet van de bonden. Hans Wijers, bestuurder Abvakabo FNV: "We hebben gisterenavond van de werkgevers gehoord dat ze niet in kunnen gaan op ons ultimatum. In de huidige economische situatie stellen werkgevers werkgelegenheid voorop in plaats van loon. Dat snap ik, want werkgelegenheid is ook voor onze leden belangrijk, maar koopkrachtbehoud is ook van belang voor onze leden. En dat willen werkgevers niet bieden. Dat betekent dat nu het moment gekomen is om tot actie over te gaan".

Hart voor Welzijn
Onder de noemer 'Hart voor Welzijn' zal Abvakabo FNV samen met de opbouwwerkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers. peuterspeelzaalleidsters en alle andere medewerkers in het brede welzijnswerk in actie komen. Hoe de acties er precies uit zullen gaan zien wordt de komende weken samen met de leden bepaald.

Cao-onderhandelingen
De cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao Welzijn werden eind januari opgeschort. Informeel overleg in de maand maart leidde niet tot openingen. Hans Wijers: "Een loonbod van 0,2 procent op jaarbasis en op alle andere terreinen verslechteringen voor de werknemers is voor ons geen basis om verder te praten. We konden niet anders dan de werkgevers een ultimatum stellen". Zolang er geen nieuwe cao wordt afgesloten, blijft de huidige cao van kracht.

De belangrijkste eisen van Abvakabo FNV zijn:

-Een structurele salarisontwikkeling van 2%
-Kwalitatieve en kwantitatieve afspraken over behoud van werkgelegenheid, begeleiding van werknemers van werk naar werk binnen en buiten de sector.
-Scholing en opleiding van werknemers. Om werknemers arbeidsmarktfit te houden is bijscholing van belang. Abvakabo FNV wil afspraken maken willen over een persoonlijke ontwikkelingsrekening.
-De kosten van beroepsregistratie en professionalisering komen voor rekening van de werkgever.
-Een duidelijke en gezamenlijke uitleg van de jaarurensystematiek.
-Een uniforme regeling voor stagevergoedingen.

Onder de cao WMD vallen plusminus 65.000 werknemers.