Normal_2977

Mevrouw dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries is met ingang van 1 mei 2011 benoemd tot hoogleraar aan het UMC St Radboud met als leeropdracht Translationele Tumorimmunologie. Prof. De Vries zal het onderzoek naar de behandeling van kanker met behulp van immunotherapie verder uitbouwen en vertalen naar toepasbaarheid in de kliniek.

Mw. De Vries behaalde haar Bachelors in de Biochemie aan de Polytechnische faculteit Delft. In 1997 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar migratie van T-cellen in atopisch eczeem.

Sinds 1997 is dr. De Vries verbonden aan de afdeling Tumor Immunologie van het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences en de afdeling Kinderoncologie en Medische oncologie van het UMC St Radboud, aanvankelijk als post-doc, sinds 2009 als senior onderzoeker. Ze doet onderzoek naar immunotherapie en met name naar de werking van dendritische cellen.

Dendritische cellen spelen een belangrijke rol in de lichaamsafweer. Deze therapie wordt in het UMC St Radboud al toegepast bij patiënten met melanoom en vormen van darmkanker. Hierbij worden dendritische cellen in het laboratorium zodanig aangepast dat ze het immuunsysteem van een patiënt kunnen leren om tumorcellen te herkennen. Als deze cellen terug worden geplaatst in de patiënt, zoeken ze de tumor op en vallen deze aan.

Prof. De Vries zal de positie op het gebied van immunotherapie verder uitbouwen en daarnaast ook verder onderzoek doen naar de werking van effectief gebleken andere medicatie tegen kanker, zoals chemotherapie op het immuunsysteem.