Normal_3990

In samenwerking met de ROC's ASA en Midden Nederland is een onderwijsmodule ontwikkeld voor medewerkers in kleinschalige woonvoorzieningen. Een pilot hiervan gaat dit najaar van start.

De provincie Utrecht heeft een aantal jaar geleden samen met 8 zorgorganisaties de regiegroep Competente medewerkers in het leven geroepen. Samen werken ze aan het opleiden van competente medewerkers in kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie.

Het ondersteunen van mensen met dementie binnen een 'zelfstandige' woongroep is heel anders dan werken binnen een grootschalige setting. Competente medewerkers vormen een noodzakelijke randvoorwaarde voor het werkelijk in de praktijk brengen van kleinschalig wonen.

De Regiegroep is een initiatief van het Wel Thuis-project Kleinschalig wonen.