Normal_4121

Tweederde van de huisartsen vindt dat informatie over hun medische handelen vooral binnen de praktijk gebruikt moet worden voor verbetering van de kwaliteit. Zij vinden deze niet geschikt om openbaar te maken of om de honorering op te baseren.

Het kost nog veel moeite om de hiervoor benodigde gegevens aan te leveren.

Nieuw zorgstelsel
Binnen het nieuwe zorgstelsel moeten niet alleen ziekenhuizen informatie over de kwaliteit van hun zorg openbaar maken, maar álle zorgverleners, ook huisartsen. Huisartsen-, patiënten- en consumentenorganisaties, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS ontwikkelden daarom een basisset van ‘indicatoren' voor de kwaliteit van de huisartsenzorg. De scores op deze ‘indicatoren' maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk. De basisset bestaat uit indicatoren voor het medisch handelen en informatie over de praktijk.

Indicatoren voor medisch handelen meten bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten, preventieve activiteiten en het voorschrijven van antibiotica. Deze gegevens zouden eenvoudig uit de elektronische zorgregistratie van de huisartsen te destilleren moeten zijn. Informatie over de praktijk is keuze-informatie voor patiënten, zoals informatie over de openingstijden en bereikbaarheid van de praktijk, soorten spreekuur en informatie over de artsen.

Niet alles delen
Huisartsen kunnen op dit moment slechts voor een deel van deze indicatoren gegevens leveren, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), NHG Praktijkaccreditering, Twynstra Gudde en MedLawconsult. Voordat op grote schaal gegevens uit de huisartsregistratiesystemen verzameld kunnen worden, moeten er technische problemen worden opgelost en moet de kwaliteit van de elektronische zorgregistratie verbeteren.

Bovendien wil slechts een derde van de huisartsen hun scores op beroepsinhoudelijke indicatoren delen met anderen. De meesten vinden dat beroepsinhoudelijke indicatoren vooral binnen de praktijk gebruikt moeten worden voor verbetering van de kwaliteit. Ze vinden deze informatie niet geschikt om openbaar te maken of om de honorering op te baseren.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van huisartsen, onderzoekers, informatici en juristen. De onderzoekers keken of met de ontwikkelde indicatoren en de informatie over de praktijk, het benodigde inzicht in de kwaliteit te verkrijgen is ‘tegen een aanvaardbare inspanning'. Ze maakten hiervoor gebruik van vragenlijsten op internet, gegevens uit huisartsregistratiesystemen en ze hielden interviews met huisartsen en andere betrokkenen.

Bron: NIVEL