Normal_6228

NIJMEGEN - De verzorging van demente partners of familieleden brengt vaak een zware belasting voor de mantelzorgers met zich mee. Er zijn aanwijzingen dat psychosociale interventies bijdragen aan een vermindering van die belasting.

Myrra Vernooij-Dassen, hoogleraar Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen en werkzaam bij het UMC St Radboud Nijmegen, onderzocht met enkele collega's voor The Cochrane Collaboration het effect van één van die psychosociale interventies, namelijk de ‘cognitive reframing'.

Deze term staat voor de gerichte verandering van bepaalde beelden en overtuigingen van de mantelzorger, zoals zijn verantwoordelijkheden voor de demente patiënt, zijn eigen behoeften aan hulp en ondersteuning en de rol van andere familieleden in het zorgproces.

Vernooij-Dassen
"Voor de Cochrane Collaboration hebben we alle relevante, goed uitgevoerde studies op dit gebied bij elkaar gebracht en in een zogeheten meta-analyse gekeken wat de algemene resultaten zijn. Dan blijkt dat cognitief reframing - het bewust in een nieuw kader plaatsen van bestaande denkbeelden - kan bijdragen tot een vermindering van angst depressie en stress bij de mantelzorgers."

"Het leidt echter niet tot een verlaging van de zorglast of verandering van de manier waarmee mantelzorgers met de patiënt met dementie omgaan. Al met al kan cognitief reframing dus wel degelijk een bijdrage leveren aan een verbetering van de psychosociale situatie van de mantelzorgers van demente patiënten", aldus Vernooij-Dassen.