Normal_7120

UTRECHT - Sandra van Dulmen is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Communicatie in de Gezondheidszorg' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen, afdeling Eerstelijnsgezondheidszorg van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Binnen haar leeropdracht staat de wetenschappelijke onderbouwing van de zorgverlener-patiëntcommunicatie centraal, onderzoek dat zij al lange tijd als programmaleider binnen het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL uitvoert.

In haar onderzoek gaat Sandra in op de inhoud van de communicatie, het proces en de effecten. Ze bestudeert daarbij de communicatie tussen mensen (face-to-face) maar ook tussen mensen en websites of mobiele communicatiemiddelen (e-health), zowel voor chronisch zieken, patiënten met medisch onverklaarde klachten als andere patiëntengroepen.

Binnen de leeropdracht ligt de nadruk op onderzoek: het begeleiden van (promotie)onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke publicaties. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege het NIVEL.