Normal_8996

WESTERVOORT - De stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert op 23 mei een workshop met het thema 'Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief'.

De workshop is bestemd voor leden van cliëntenraden die (nog) niet bekend zijn met de specifieke inhoud van het gekozen thema en die kwaliteit van zorg als speerpunt zien.

Het idee
Het begrip ‘kwaliteit van zorg' is vanuit veel verschillende hoeken te bekijken. De groep ouders met zieke kinderen, de groep reumapatiënten, de groep mensen met obesitas, de groep ouderen hebben ieder een andere kijk op wat voor hun groep kwalitatief goede zorg is dan de groep zorgverleners.

Voor die verschillende groepen en voor die individuele zorggebruikers geldt: wat zij ‘kwaliteit' noemen is héél verschillend. Maar niet helemáál verschillend. De meeste wensen en criteria voor kwalitatief goede zorg gelden voor alle cliënten gemeenschappelijk.

Daarnaast heeft iedere cliëntengroep zijn specifieke wensen en criteria. En ook zorgverzekeraars, behandelaars, en zorgaanbieders hebben hun eigen perspectief op kwaliteit.

De vragen
Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede zorg aan cliënten. Maar wat is goede zorg? Wat is kwaliteit eigenlijk en wie bepaalt dat? Waar komt het begrip ‘kwaliteit vanuit het cliëntenperspectief' eigenlijk vandaan?

Hoe komt een cliëntenraad te weten wat hún cliënten belangrijk vinden? En hoe kan een cliëntenraad meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling? In de workshop wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Klik hier (pdf) voor meer informatie.

© Nationale Zorggids / Arend Jan Wonink