Normal_9069

WESTERVOORT - De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg. De WMCZ beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. Deze wet geeft daarmee de spelregels voor het handelen van de cliëntenraad.

De stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert over dit thema in Venray op 29 mei een workshop. Tijdens deze workshop wordt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen besproken. Deelnemers maken kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is zowel aandacht voor de algemene als de specifieke bevoegdheden. Tevens wordt er gekeken naar de procedures die uit de wet voortkomen en de bijbehorende beroepsmogelijkheden.

Tevens wordt vooruitgeblikt naar de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), de opvolger van de WMCZ. In de cursus wordt stilgestaan bij wat door de nieuwe wet zal veranderen. De ingangsdatum van de nieuwe wet is nog niet bekend.

In de workshop wordt steeds een relatie met de dagelijkse praktijk gelegd. Deelnemers kunnen vragen stellen en hun problemen ter sprake brengen. De workshop is bedoeld voor (beginnende) leden van cliëntenraden die zich willen verdiepen in de wetgeving (WMCZ/Wcz). Bezoek de website van de NCZ voor meer informatie.

© Nationale Zorggids / Arend Jan Wonink