Normal_10180

ROERMOND - Gemeenten in Midden-Limburg gaan nauw samenwerken om een zorgacademie te realiseren. Daarmee willen de gemeenten een tekort aan zorgpersoneel in Midden-Limburg tegengaan, zo meldt Medical Facts.

De zorgacademie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de in- en doorstroom van zorgpersoneel. Daardoor kan worden voorkomen dat er een tekort aan gespecialiseerd personeel ontstaat.

De regio Midden-Limburg vreest voor een zorgpersoneelstekort omdat de beroepsbevolking krimpt. Daarnaast kampt het gebied met vergrijzing. De zorgacademie moet de arbeidsmarkt versterken en moet opleiding en praktijk beter op elkaar aansluiten.

Het is nog even wachten of het concept haalbaar is; de gemeenten zijn bezig met een onderzoek. In september 2012 wordt de uitslag van dat onderzoek bekend gemaakt.

© Nationale Zorggids / Henk Zuidema