Normal_10268

HOUTEN - De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft verheugd gereageerd op het voornemen van demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeringswet.

Uit recent onderzoek blijkt dat, sinds er beperkte vergoedingsmogelijkheden zijn voor dieetbehandeling, minder patiënten voor een behandeling naar de diëtist zijn gegaan.

Anja Evers, directeur van de NVD: "Door dieetbehandeling weer op te nemen in de basisverzekering, kunnen ook mensen die niet de financiële middelen hebben om zich aanvullend te verzekeren of het zelf te betalen weer de behandeling vergoed krijgen. Het gaat in veel gevallen om noodzakelijke zorg."

In 2011 werd nog vier uren dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, ongeacht de aandoening.

Echter, vanaf dit jaar is een dergelijke vergoeding in het basispakket alleen nog voor patiënten met diabetes, chronische longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten die gecoördineerde multidisciplinaire zorg krijgen.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz