Normal_11076

LEIDEN - In de schoolvakanties worden veel minder ADHD-medicijnen verkocht, omdat huisartsen ‘gedwongen' worden gedurende de schoolperiode meer diagnoses te stellen. Dat concludeert een studente van de Universiteit in Gent in haar master-onderzoek, zo meldt GGZnieuws.nl.

Zij onderzocht de beweegredenen van Vlaamse huisartsen met betrekking tot het voorschrijven van deze medicatie.

Uit een enquête over de diagnostiek en therapie van ADHD die Stephanie Bogaert onder 124 huisartsen afnam blijkt dat slechts 20 procent nooit onder druk van ouders of centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft gestaan om zelf de diagnose ADHD te stellen.

De studente maakte ook gebruik van cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), een Belgische openbare instelling voor sociale zekerheid. Daaruit komt naar voren dat de verkoop van Rilatine, de merknaam in België van methylfenidaat hydrochloride, met de helft afneemt tijdens schoolvakanties.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz