Normal_11301

ECHT (Novum) - Het verscherpte toezicht op de zorginstelling Pergamijn in het Limburgse Echt is met drie maanden verlengd. De zorg voor veertien gehandicapte cliënten moet beter en de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aan vier andere cliënten is weliswaar verbeterd, maar moet verder in de organisatie worden verankerd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had Pergamijn op 19 april voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voor de vier cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en met gedragsproblematiek was toen onvoldoende en Pergamijn slaagde er niet in dit te verbeteren.

Bij een voortgangsinspectie bleek op 4 juli dat de kwaliteit van de zorg nog niet is geborgd. Nieuwbouw heeft de leefsituatie van de cliënten wel verbeterd en er is nu een 'huiselijke sfeer'. Ook zijn de begeleiders nu meer cliëntgericht, wat tot meer rust binnen de groep heeft geleid.

De inspectie eist dat de zorgplannen verder worden ingevuld en blijft bezorgd over het huidige team en het ingezette beleid. Pergamijn moet de inspectie de komende periode informeren over de voortgang en kan bezoeken van de inspecteurs verwachten, laat de IGZ woensdag weten.