dokter

EINDHOVEN (Novum) - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven neemt afscheid van vier dermatologen omdat ze een duidelijke integriteitsgrens hebben overschreden. De maatschap had vorig jaar september in strijd met de regels op eigen houtje een praktijk voor cosmetische dermatologie opgezet binnen het Catharina Ziekenhuis.

De raad van bestuur heeft maandag besloten de zogeheten toelatingsovereenkomst van de vierkoppige maatschap op te zeggen. De continuïteit van de zorg blijft gewaarborgd, staat in een maandag verspreide verklaring.

Zowel patiënten als het ziekenhuis hebben financiële schade geleden door de handelwijze van de vier huidspecialisten, zo blijkt volgens de instelling uit onderzoek. Het ziekenhuis beseft 'diep in eigen vlees' te snijden, omdat de dermatologen behoren tot de internationale top in hun vakgebied. Ze zijn vooral actief op het gebied van huidkanker.

De schade bedraagt enkele tienduizenden euro's, maar volgens het ziekenhuis gaat het vooral om integriteitschending. "Vanuit eigenbelang zijn willens en wetens de patiënt en de ziekenhuisorganisatie benadeeld, in een omgeving waar wij op basis van afspraken en vertrouwen samenwerken", oordeelt bestuursvoorzitter Piet Batenburg. "Je kunt nog zo goed zijn in je vakgebied, integriteit geldt voor iedereen binnen onze organisatie."

Over de praktijk voor cosmetische dermatologie was weliswaar oriënterend gesproken, maar er was geen toestemming en geen contract. Er lagen dus geen afspraken over administratieve procedures of vergoeding van de kosten.

De maatschap heeft vervolgens de grens tussen verzekerde en niet-verzekerde zorg zelf bepaald, zonder die schriftelijk vast te leggen. Patiënten kregen een rekening van de maatschap, geheel buiten het ziekenhuis om.

Patiënten konden de maatschap contant betalen voor de behandelingen, maar de nota vermeldde de naam en het logo van het Catharina Ziekenhuis. Hierdoor werd de indruk gewekt dat het geld aan het ziekenhuis werd betaald, maar het bankrekeningnummer was van de maatschap. 168 patiënten kregen facturen die optellen tot 24 duizend euro.

Uit onder meer accountantsonderzoek concludeert de raad van bestuur dat een beperkt aantal patiënten de maatschap ten onrechte heeft betaald, omdat het verzekerde zorg betrof. Door de slordige administratie is echter niet te herleiden welke patiënten dat zijn. Het ziekenhuis stuurt daarom komende week alle 168 patiënten een brief waarin staat dat het bedrag dat zij aan de maatschap hebben betaald wordt vergoed. Dat geld gaat het ziekenhuis verhalen op de dermatologen.

De maatschap heeft zonder daarvoor te betalen apparatuur, personeel en middelen van het ziekenhuis gebruikt. De kosten werden in rekening gebracht en de opbrengsten gingen naar de maatschap. Het Catharina Ziekenhuis zegt ongeveer 21 duizend euro schade te hebben geleden en 25 duizend euro aan inkomsten te hebben misgelopen.

De zaak kwam in mei aan het rollen door een melding van een zorgverzekeraar, die een 'dubieuze' factuur had ontvangen. De raad van bestuur heeft de praktijkvoering daarop direct verboden, de administratie in beslag genomen en twee externe onderzoeken laten uitvoeren. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd geïnformeerd.

De dermatologen worden binnen een week gehoord over het besluit. Deze hoorzitting moet duidelijk maken of alle dermatologen evenveel betrokken zijn bij de affaire. Daarna wordt het besluit definitief, hoewel de specialisten in beroep kunnen gaan bij het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg.

De toelatingsovereenkomst tussen medisch specialisten en ziekenhuizen heeft een reguliere opzegtermijn van zes maanden. De dermatologen mogen gedurende die periode blijven werken in het ziekenhuis. Hoogleraar Reinout van Schilfgaarde is benoemd tot tijdelijk hoofd van de afdeling dermatologie. Hij is vanaf dinsdag verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.