Normal_medicatie_pillen_medicijnen

UTRECHT - Er zijn grote verschillen in de manier waarop huisartsen medicijnen voorschrijven. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) naar het voorschrijfgedrag van huisartsen.

Zo worden patiënten in Limburg het minst volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld, terwijl het voorschrijfgedrag van huisartsen in de regio’s Zwolle, Ede-Wageningen, Coevorden en Almere het meest voorbeeldig is.

Mogelijke verklaringen voor deze verschillen zijn bevolkingskenmerken, huisartskenmerken, het beleid van zorgverzekeraars, en de marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie. Welke van deze factoren doorslaggevend zijn is niet duidelijk.

“Als we kunnen achterhalen waarom bepaalde huisartsen minder goed voorschrijven dan andere, kunnen we huisartsen helpen doelmatiger en kwalitatief beter voor te schrijven”, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van IVM. “Dat is goed voor de patiënt, maar ook voor de portemonnee.”

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz