Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

DEN HAAG (Novum) - Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De kwaliteit van de zorg is een stuk verbeterd sinds het verscherpte toezicht begin juni werd ingesteld, constateerde de inspectie na geplande en ongeplande bezoeken.

Het verscherpte toezicht gold voor de sectoren verpleging en verzorging en voor thuiszorg in de regio's Horst-Venray en Venlo. De inspectie kreeg veel meldingen over de kwaliteit van de zorg in deze regio's.

De stichting werkt nu met complete zorgplannen en incidenten worden gebruikt om de zorg beter en veiliger te maken. De medewerkers zijn zich volgens de inspectie bovendien veel bewuster van de individuele zorgvraag van de cliënten en voelen zich gesteund door de inzet van extra verpleegkundigen.

De inspectie sprak ook met cliënten en vrijwilligers. Die gaven aan tevreden te zijn over de zorg en de aandacht, maar vonden wel dat op sommige punten nog verdere verbetering nodig is. De inspectie zal de verschillende locaties van de Zorggroep aangekondigd en onaangekondigd bezoeken om de vorderingen in de gaten te houden.