Logo Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

UTRECHT - Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft het zogeheten Farmafonds opgericht om projecten te financieren die als doel hebben de farmaceutische zorg te verbeteren.

Het instituut ziet in Nederland veel goede ideeën die bij bijvoorbeeld fondsen en goede doelen worden ingediend in een la verdwijnen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen.

Het Farmafonds moet er voor zorgen dat organisaties en particulieren worden gemobiliseerd om projecten met grote maatschappelijke waarde te sponsoren. Binnenkort kunnen zijn ook zelf projectvoorstellen indienen.

“Voorwaarde is dat het idee de farmaceutische zorg in Nederland moet bevorderen, van maatschappelijk nut is, geen commercieel doel dient en dat aantoonbaar niet op andere wijzen financiering kan worden verkregen”, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz