alexander pechtold

DEN HAAG (Novum) - Premier Mark Rutte (VVD) moet zich niet langer uitleveren aan de polder, maar nu een harde deadline stellen aan het sociaal overleg. Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold maandag.

Pechtold reageert op de brief die vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) maandag verstuurde over de voortgang van het sociaal overleg. Daarin noemt Asscher opnieuw geen datum waarop het overleg moet zijn afgerond. Inhoudelijke mededelingen over de voortgang worden evenmin gedaan. Eerder gunde Rutte werkgevers en werknemers enkele weken extra de tijd, omdat er zicht was op een akkoord.

"Het betreft een brede en ingewikkelde agenda, waarbij het kabinet het van groot belang vindt dat hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak bestaat", schrijft Asscher over het overleg. "Sinds 26 maart jl. is veel werk verricht en het kabinet heeft nog steeds vertrouwen in een positief resultaat."

Volgens Pechold weigert het kabinet duidelijkheid te geven. "Terwijl iedere dag mensen hun baan verliezen, kijkt Rutte machteloos toe hoe het land tot stilstand komt. Hij blijft maar staren naar de deur van het Torentje in de hoop dat Wientjes en Heerts op een dag aankloppen met een sociaal akkoord." Hij wil nu van Rutte weten wanneer deze zelf weer de regie neemt. Pechtold zegt zelf ook te hechten aan het sociaal overleg, maar dan moet het wel iets opleveren.

Mocht het nog tot een akkoord komen, dan vormt dat de opmaat voor besprekingen met het kabinet. Daarnaast wil de coalitie ook nog in gesprek met de oppositie over aanvullende miljardenbezuinigingen, om zich zo te verzekeren van voldoende steun in de Eerste Kamer. Dat zou allemaal voor 1 mei moeten gebeuren, wanneer het kabinet aan Brussel moet laten weten hoe de begroting voor volgend jaar er op hoofdlijnen uitziet.