NCZ workshop

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg. De WMCZ beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. Deze wet geeft daarmee de spelregels voor het handelen van de cliëntenraad.

Tijdens een workshop van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) wordt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen besproken. Deelnemers maken kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is zowel aandacht voor de algemene als de specifieke bevoegdheden. Tevens wordt gekeken naar de procedures waarin de wet voorziet en de bijbehorende  beroepsmogelijkheden.

Ook wordt vooruit gekeken naar de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), de opvolger van de WMCZ. In de cursus wordt stilgestaan bij wat door de nieuwe wet zal veranderen. De ingangsdatum van de nieuwe wet is nog niet bekend.

De workshops wordt gegeven op 14 mei aanstaande in ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede. Bezoek voor meer informatie de website van het NCZ of download hier een brochure in pdf-formaat.

© Nationale Zorggids