Normal_onderzoekkamer_ziekenhuis

Twee verpleegkundigen van het endoscopieteam in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) behoren tot de eerste groep, die de officiële erkenning tot ‘verpleegkundig endoscopist’ hebben behaald. Samen met vier collega’s uit het land hebben zij deze splinternieuwe opleiding gevolgd. Gezien hun ruime praktijkervaring kon dat in een versnelde versie. 


Nieuwe landelijke opleiding
Beide verpleegkundigen in het MCA zijn intern opgeleid en voerden jarenlang zelfstandig, onder supervisie van een MDL-arts, coloscopieën (darmonderzoeken) uit. Aan het plan om officiële beroepserkenning te krijgen voor hun werk is jarenlang gewerkt. Door de komst van het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is het eindelijk gelukt om een landelijke opleiding tot 'verpleegkundig endoscopist' op te zetten.

Veertig verpleegkundige endoscopisten uit het hele land hebben de mogelijkheid om de versnelde versie van de landelijke opleiding te volgen. Door reeds opgedane praktijkervaring is het voor hen niet noodzakelijk om het volledige opleidingsprogramma te volgen en hoeven zij zich enkel nog te richten op de theoretische leerweg van het programma. De eerste zes zijn nu officieel erkend, waaronder de twee verpleegkundigen van het MCA.

© Nationale Zorggids