Normal_asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met de staatssecretaris van VWS en met de minister en staatssecretaris van OCW een arbeid-en-zorgtop organiseren; deze zal  in het najaar worden gehouden.

Tijdens deze top zal gesproken worden over onder meer het creëren van flexibiliteit in het arbeidspatroon, kinderopvang,  de aansluiting daarvan met het onderwijs en het stimuleren van een grotere betrokkenheid van mannen bij (mantel-)zorgtaken.
 
Dit schrijft de minister in een brief over de combinatie van arbeid en zorg die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister zal na de top in het najaar de Kamer informeren of de arbeid-en-zorgtop leidt tot aanvullende stappen om de combinatie arbeid en zorg te verbeteren en of de top leidt tot aanpassingen van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.
 
© Nationale Zorggids