Normal_acupunctuur1

Aanbieders van alternatieve of complementaire zorg komen straks alleen nog in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De zorgverzekeraars willen hiermee de kwaliteit en veiligheid beter waarborgen. Dit meldt Skipr.

Voor alternatieve zorgverleners bestaan er tot nu toe geen uniforme opleidingseisen. Ook is er vanuit de overheid geen toezicht op de aanwezigheid van algemene kennis op medisch en psychosociaal gebied. Voor zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ, Menzis en ONVZ is dit reden om nu het voortouw te nemen bij het opstellen en invoeren van landelijke opleidingseisen. De verzekeraars willen vooral dat alternatieve zorgverleners voldoende toegerust zijn om tijdig en adequaat door te verwijzen naar reguliere BIG-geregistreerde zorgverleners.

Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de datum waarop zorgaanbieders aan de nieuwe opleidingseisen moeten voldoen, met 1 januari 2017 als uiterste deadline.

© Nationale Zorggids