Normal_symposium

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Inspectie Jeugdzorg en het 10-jarig bestaan van de samenwerking van STJ-inspecties, wordt er op 23 september 2013 het symposium 'Leren van Calamiteiten' gehouden. 

Uit analyse van acht calamiteitenonderzoeken door STJ (Samenwerkend Toezicht Jeugd) blijkt dat bepaalde patronen een effectieve hulpverlening in de weg kunnen staan. Tijdens het symposium zal het doorbreken van deze patronen centraal staan. 
 
Professionals en bestuurders uit de gehele jeugdsector, politie, het steunpunt huiselijk geweld, de schuldhulpverlening, gemeenten en overige instanties zullen met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's. Er zal onder meer gesproken worden over handelingsverlegenheid en handelingsplicht, de rol van ouders en het belang van het gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren. 
 
Professionals en bestuurders kunnen zich aanmelden via congres@jeugdinspecties.nl. 
 
© Nationale Zorggids