Normal_normal_childbirth_bevalling_baby_zwangerschap_wiki_-c_

Een verloskundige uit Amsterdam, die vrouwen met risicobevallingen toch thuis begeleidde, mag haar beroep niet meer uitoefenen. Dat meldt Medisch Contact.


De tuchtrechter heeft hiermee gekozen voor de zwaarste maatregel. Twee andere betrokken verloskundigen kregen een berisping. De Inspectie voor de Gezondheidszorg had vier bevallingszaken aan het tuchtcollege voorgelegd, waaronder een bevalling van een tweeling in bad door een vrouw die bloedverdunners slikte.

De wens van vrouwen om op natuurlijke wijze thuis te bevallen wordt door het tuchtcollege legitiem geacht, maar bij verhoogd risico moet de verloskundige zich wenden tot zorg uit de tweede lijn, ook als dat ingaat tegen de wens van de betrokken vrouw. 'Uitgangspunt is dat een eerstelijnszorgverlener niet de zorg voor een hoog-risicozwangerschap voor zijn risico neemt', aldus het tuchtcollege.

De beroepsvereniging van verloskundigen KNOV zegt zich te kunnen vinden in het oordeel van de tuchtrechter, maar zet vraagtekens bij diens opvatting dat een verloskundige 'nee' moet verkopen wanneer een cliënt een thuisbevalling eist, terwijl dat volgens de richtlijn niet kan. 'Als (wilsbekwame) ouders persisteren in een wens buiten de standaard om, mag en kan de verloskundige hen in deze acute situatie niet in de steek laten', meent de KNOV.

© Nationale Zorggids