Normal_dossier_papier_mappen

Instellingen en zorgverleners vinden het begrijpelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporten openbaar maakt. Wel uiten zij kritiek op de manier waarop dat soms gebeurt. Dit meldt Medisch contact.

Voor het onderzoek naar het openbaarmakingsbeleid van de IGZ, uitgevoerd door onder meer de Erasmus Universiteit, werden 37 gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van zorginstellingen en individuele zorgverleners. De geïnterviewden vinden het min of meer vanzelfsprekend dat rapporten van de IGZ openbaar gemaakt worden.
 
De geïnterviewden hadden ook kritiek. Zo vinden veel van hen de korte voorbereidingstijd op de openbaarmaking een probleem. Ook heeft het openbaar worden van een rapport soms een onverwacht effect. Wanneer in een rapport begrippen als 'hoog risico' gebruikt worden, kan dat angst oproepen bij patiënten. Daarnaast werd het verschil in houding en oordeelsvorming tussen inspecteurs als kritiekpunt genoemd.
 
De IGZ denkt met het onderzoek de werkwijze en de opleiding van inspecteurs te kunnen verbeteren opdat de communicatie ook beter wordt. Voortaan zal bij een rapport standaard ook de visie of een reactie van de zorgaanbieder gepubliceerd worden. Ook gaat de IGZ bekijken of de tijd tussen aankondigen, instellen en bekendmaken van verscherpt toezicht verlengd kan worden. 
 
© Nationale Zorggids