Normal_werk_werken_werkzoekende_baan_ontslag

(Novum) - Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) neemt binnenkort contact op met thuiszorginstelling Sensire. Dat meldt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) in antwoord op vragen van twee PvdA-Kamerleden.

De instelling in de Achterhoek mag van uitkeringsinstantie UWV preventief elfhonderd medewerkers ontslaan. Het gaat om achthonderd vaste medewerkers en driehonderd tijdelijke thuishulpen. Sensire vroeg bij het UWV het ontslag voor de medewerkers aan omdat de aanbestedingscontracten met de gemeenten aflopen en er onzekerheid is over een nieuwe aanbestedingsronde. Gemeenten zouden nog geen duidelijkheid geven over hun beleid op dit gebied voor 2014. Hierdoor zou per 1 januari een financieel risico dreigen voor Sensire.

Asscher stelt in zijn antwoorden dat Van Rijn ook met de betrokken gemeenten gaat praten. Wel geeft de minister aan dat het aan de organisatie zelf is welke keuzes worden gemaakt. "De werkgever moet zich wel verantwoorden tegenover UWV over de keuzes die hij maakt. Bij de beoordeling van de keuze als zodanig past een zekere mate van terughoudendheid", aldus Asscher.

De ontslagaanvraag is op grond van bedrijfseconomische redenen getoetst, aldus Asscher. "Het is niet aan mij om in deze afweging te treden. Het is aan de betreffende gemeenten om te voorzien in de continuïteit van de ondersteuning en tijdig daartoe één of meerdere aanbieders te contracteren."

Asscher geeft verder aan dat nieuwe aanbieders verplicht zijn met de oude aanbieders te overleggen over de overname van personeel. "De gemeenten hebben de taak erop toe te zien dat dit overleg wordt gevoerd." Het principe 'mens-volgt-werk' is volgens hem zo goed mogelijk gewaarborgd. Daarbij tekent hij aan dat het budget voor de huishoudelijke hulp voor 2014 vrijwel gelijk blijft. "Daarom zal in 2014 naar verwachting het grootste deel van de werkzaamheden voor de arbeidsmarkt behouden blijven."

Medewerkers van thuiszorginstelling Sensire voerden woensdagmiddag opnieuw actie tegen het ontslag van de elfhonderd medewerkers. De betogers werden in Borculo toegesproken door onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten en 50Plus-voorman Henk Krol. De betogers hielden een protestmars door Borculo en kwamen bijeen in het gemeentehuis. Vorige week bezetten medewerkers het hoofdkantoor van de thuiszorginstelling in Varsseveld.