Normal_long

(Novum) - Het Streeklaboratorium Kennemerland in Haarlem is gestopt met het kweken van de bacterie die tuberculose veroorzaakt. Het kenniscentrum voor infectieziekten werd op de vingers getikt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die in mei constateerde dat het lab onverantwoord omging met het materiaal.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dwong het laboratorium in mei de veiligheidsmaatregelen te verbeteren in het deel van het laboratorium waar werd gewerkt met risicovol materiaal. Bij een inspectie van de IGZ bleek ruim een maand geleden dat het laboratorium was gestopt met het kweken van de tuberculosebacterie, die de longaandoening kan veroorzaken.

De monsters worden nu doorgestuurd naar een laboratorium dat de kweken wel onder de juiste condities kan uitvoeren.