Logo_abvakabo_fnv_logo

De besprekingen tussen de MCA Gemini Groep en de vakbonden over de reorganisatie van het ziekenhuis zitten muurvast. Abvakabo FNV bereidt samen met vakbondsleden op twee ziekenhuislocaties acties voor. Dit meldt de Zorgkrant.

De MCA Gemini Groep, waaronder het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder vallen, wil meer overleg met de vakbonden over het nieuwe sociale plan. Abvakabo FNV heeft laten weten hier niets voor te voelen zolang de MCA Gemini Groep niet kan uitsluiten dat er gedwongen ontslagen zullen vallen.

Volgens de MCA Gemini Groep is dit niet mogelijk vanwege het ingrijpende karakter van de reorganisatie waarmee ongeveer driehonderd formatieplaatsen gemoeid zijn. 'Ons streven is om alle boventallige medewerkers van werk naar werk te helpen, maar we kunnen daarbij niet garanderen dat dit ook in alle gevallen mogelijk is', aldus de MCA Gemini Groep in een verklaring op de website. 'MCA Gemini Groep wil geen afspraken maken met de bonden die niet kunnen worden nagekomen.'

Abvakabo FNV geeft de leiding van het ziekenhuis tot dinsdag 20 augustus de tijd om alsnog met een goed sociaal plan te komen. Als dit lukt niet lukt volgen er acties.

© Nationale Zorggids