Normal_bmi_vet_obesitas

Curaçao scoort hoog als het gaat om mensen die lijden aan obesitas. Ruim een kwart van de bevolking heeft te maken met (ernstig) overgewicht. Daarmee eindigt het Caribische eiland net onder de wereldwijde koploper Amerika. Dat blijkt uit het woensdag verschenen rapport van de Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2013, zo meldt Trouw.

Ongeveer twee op de drie inwoners hebben een body-mass index (BMI) van 25 of hoger en zijn te zwaar. Dit is volgens het rapport gemiddeld in vergelijking met andere landen met een westers epidemiologisch profiel. Het aantal inwoners met een BMI van 30 of hoger is wel opvallend hoog.

Drie kwart van de bevolking lijkt echter geen moeite te hebben met overgewicht. Ze zijn zelfs positief over hun gezondheid. Aan het onderzoek deden drieduizend personen van 18 jaar en ouder mee. Het onderzoek moet de overheid helpen bij het bepalen van het beleid van gezondheid.

© Nationale Zorggids