Normal_doctor-getty-250x200_dokter

De cardiologen van het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen weer aan het werk. De drie hartspecialisten werden in november 2012 geschorst op grond van nalatigheid. Als de cardiologen weer aan het werk gaan, moeten zij dit wel melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit meldt RTV Rijnmond.

Door het faillissement van het ziekenhuis in Spijkenisse is het bevel dat de hartspecialisten niet meer in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis aan de slag mogen komen te vervallen, aldus een woordvoerder van de IGZ. Na het faillissement is het Ruwaard van Putten Ziekenhuis omgedoopt tot Spijkenisse Medisch Centrum. Daarmee is het juridisch weer mogelijk voor de cardiologen terug te keren. De cardiologen hebben wel eerst toestemming van de IGZ nodig voor hun terugkeer omdat er nog een onderzoek naar hen loopt, zegt de woordvoerder. “Wij beoordelen of het geoorloofd is dat ze weer aan de slag gaan.” 
 
De cardiologen werden op non-actief gesteld nadat mogelijke fouten tot een onverwacht hoog sterftecijfer hadden geleid. Na de sluiting van de afdeling cardiologie bleven patiënten weg en raakte het ziekenhuis in financiële problemen. Op 24 juni 2013 werd het ziekenhuis door de rechter failliet verklaard. 
 
Er lopen nog vier onderzoeken rondom het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Het OM moet nog beslissen over bijna dertig aangiften die tegen de cardiologen werden ingediend. Ook de IGZ heeft het onderzoek naar het handelen van de cardiologen nog niet afgerond. Uit dit onderzoek kunnen nog verwijzingen naar de tuchtrechter volgen. De commissie Danner onderzocht op verzoek van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis alle sterfgevallen tussen 2010 en eind 2012. Dat rapport verschijnt waarschijnlijk begin september. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt ten slotte onder meer hoe het ziekenhuis incidenten en vermijdbare sterfgevallen registreert en wat met die informatie wordt gedaan. Dit laatste onderzoek is voorlopig nog niet afgerond.
 
© Nationale Zorggids