Normal_hersenen_brein_neurowetenschap

Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede en InteraktContour zijn een nauwe samenwerking aangegaan in de begeleiding van mensen met een hersenletsel in de overgang van revalidatiecentrum naar huis. Het doel is dat cliënten maximaal drie maanden wonen onder begeleiding. Dat meldt Zorgvisie.

In revalidatiecentrum Roessingh werken patiënten met een hersenletsel aan hun lichamelijke en psychische herstel. InteraktContour is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een hersenletsel in hun thuisomgeving. Door de nauwe samenwerking van beide organisaties kunnen medewerkers van InteraktContour nu al tijdens de revalidatie worden ingeschakeld om de overgang naar de thuissituatie te vergemakkelijken. In overleg met de cliënt en het behandelteam van Roessingh helpen zij bijvoorbeeld bij het regelen van mantelzorg, aanpassingen in huis, fysieke behandeling en begeleiding thuis en passende dagbesteding.
 
Roessingh en InteraktContour streven ernaar dat patiënten maximaal drie maanden thuis begeleiding krijgen. Onderzoek en training moeten er voor zorgen dat een cliënt weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren thuis. Revalidatiecentrum Roessingh ontwikkelt ook scholing voor de medewerkers van InteraktContour opdat zij leren de signalen van een terugval bij cliënten te herkennen. In dat geval worden cliënten terugverwezen naar het revalidatiecentrum om verdere verslechtering te voorkomen. 
 
© Nationale Zorggids