Logo_logo_stek_jeugdzorg__1_

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelt positief over de wijze waarop STEK Jeugdhulp in Rotterdam de aanbevelingen heeft opgevolgd na een eerder calamiteitenonderzoek in 2012. De IGZ stelde een onderzoek in naar het handelen van STEK Jeugdhulp naar aanleiding van het overlijden van twee kinderen uit een gezin dat intensieve gezinsbehandeling kreeg van de instelling.

In januari 2012 ontving de IGZ een melding van het overlijden van twee kinderen van zeven en tien jaar in een vakantiepark. De moeder werd zwaargewond aangetroffen en door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de kinderen. STEK bood het gezin intensieve gezinsbehandeling van juli 2010 tot december 2011. 
 
De IGZ oordeelde in oktober 2012 dat de uitvoering van de hulpverlening aan het gezin door STEK goed was. Wel is de instantie onvoldoende alert geweest op de veiligheid van de kinderen en werd de gezinsbegeleider onvoldoende ondersteund in haar werk. De IGZ deed daarop aanbevelingen ter verbetering van onder meer de kwaliteit en de coördinatie van de zorg.
 
Op 21 juni 2013 onderzocht de IGZ de implementatie van de aanbevelingen bij STEK. Daarvoor heeft de inspectie gesproken met verschillende medewerkers en de dossiers ingezien. De IGZ oordeelt dat de organisatie de aanbevelingen grotendeels heeft opgevolgd. De gezinsbegeleiders zijn alert op de veiligheid van kinderen en veiligheidsrisico's worden expliciet ingeschat. Ook worden gezinsbegeleiders voldoende ondersteund in hun werk. De begeleiders werken systeemgericht en betrekken beide ouders zoveel mogelijk bij de hulpverlening, ook na echtscheiding. 
 
De aanbevelingen over het zorgen voor een goed overzicht van iedere casus en een verbeterde dossiervorming zijn door STEK nog niet opgevolgd. De IGZ verwacht dat de instantie deze aanbevelingen alsnog doorvoert voor 1 november 2013. Hiertoe dient STEK een interne audit uit te voeren en de inspectie voor 15 december 2013 te informeren over de uitkomsten.
 
© Nationale Zorggids