Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg voelen zich vaak nog onvoldoende toegerust om palliatieve zorg te verlenen aan cliënten. Er is behoefte aan bijscholing en de mogelijkheid om advies te vragen aan externe deskundigen. Dit meldt Klik.

Door de toenemende vergrijzing zullen naar verwachting steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst een beroep doen op palliatieve zorg. Wetenschappers van NIVEL en VUmc hielden een peiling onder ruim 180 leden van het landelijk Panel Verpleging & Verzorging die in de verstandelijk gehandicaptensector werken en een agogische of verpleegkundige opleiding hebben. De wetenschappers vroegen de panelleden naar hun ervaringen met palliatieve zorg.

Over het algemeen vinden de ondervraagden dat binnen hun team kwalitatief goede stervensbegeleiding wordt geboden. Tegelijk vindt een een ruime meerderheid van 85 procent zichzelf onvoldoende in staat om goede palliatieve zorg te verlenen. Zowel agogisch als verpleegkundig opgeleid personeel geeft aan graag bijscholing te willen in het ondersteunen van cliënten bij het naderende overlijden en het afscheid nemen, aldus Nienke Bekkema, onderzoeker van NIVEL.

Bekkema vindt het opmerkelijk dat slechts de helft van de ondervraagde begeleiders weet dat het mogelijk is om advies te krijgen van externe deskundigen. Consultatieteams palliatieve zorg zijn in principe voor alle zorgverleners toegankelijk. Volgens Bekkema zou de palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking kunnen verbeteren door een betere samenwerking tussen organisaties voor verstandelijke gehandicaptenzorg en organisaties die zich gespecialiseerd hebben in  stervensbegeleiding. “Om te beginnen zouden organisaties hun medewerkers meer informatie kunnen geven over de mogelijkheid externe experts te raadplegen,” zegt Bekkema.

© Nationale Zorggids