Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

(Novum) - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft binnenkort informatie vrij over de huisarts uit Tuitjenhorn die onlangs zelfmoord pleegde nadat hij op non-actief was gesteld. De IGZ meldt donderdagavond de advocaten van de familie van de huisarts te hebben ingelicht.

Begin deze maand werd bekend dat politie en justitie een onderzoek hadden ingesteld naar het overlijden van een terminaal zieke patiënt in Schagen in augustus. De 58-jarige huisarts, die door de inspectie werd geschorst, zou mogelijk niet juist hebben gehandeld.

De IGZ wil het bevel die de inspectie begin oktober aan de huisarts oplegde openbaar maken. In dit bevel staat wat er is gebeurd rondom de zorgverlening aan de patiënt. Toen het bevel werd opgelegd, was de inspectie met het oog op de privacy van de betrokkenen en het toen lopende strafrechtelijke onderzoek nog terughoudend in het verstrekken van informatie over de aanleiding ervoor.

Het openbaar maken van het bevel moet meer duidelijkheid geven over hoe de IGZ het toezicht op de zorgverlening aan de patiënt heeft uitgevoerd, aldus de inspectie. "Daarmee hoopt zij een bijdrage te leveren aan het vertrouwen dat patiënten en zorgverleners kunnen hebben in goede terminale zorg en de zorgvuldige beoordeling daarvan." De inspectie tekent overigens nog wel aan dat de nabestaanden nog naar de rechter kunnen stappen om het vrijgeven van de informatie tegen te houden.

De zaak kwam begin oktober aan het licht toen een coassistente van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, die bij het overlijden van de patiënt aanwezig was, vraagtekens zette bij de gang van zaken. Huisartsen reageerden naar aanleiding van de zaak verontrust. Sommigen stopten zelfs de begeleiding van nieuwe coassistenten van het AMC.

Het AMC stuurde naar aanleiding van de kwestie een brief aan alle aangesloten huisartsen om hun vertrouwen terug te winnen. In die brief stelde het ziekenhuis dat de huisarts 'buitensporig en bewust normoverschrijdend' handelde.

Het Openbaar Ministerie meldde donderdag nog geen informatie uit het strafrechtelijk onderzoek naar de huisarts vrij te geven. Justitie vindt het belangrijker de 'persoonlijke levenssfeer' van de betrokkenen te eerbiedigen.