Normal_bestrijdingsmiddel_landbouw

(Novum) - De GGD in Noord-Nederland maakt zich zorgen over het landbouwgif metam-natrium. Omwonenden kregen ademhalingsproblemen, prikkelende ogen en huiduitslag. "Van dit soort middelen kun je ernstige luchtwegklachten krijgen, die heel lang kunnen blijven bestaan", zegt milieuarts Frans Duijm van GGD Groningen in het televisieprogramma Zembla.

Metam-natrium wordt gebruikt om lelievelden te ontsmetten voordat er bollen worden geplant. De problemen met dit middel wijzen volgens toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht op 'onoordeelkundig gebruik'. Het mag bij bepaalde weersomstandigheden niet worden gebruikt, maar dit gebeurt kennelijk toch, zegt hij.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werd bij een aantal incidenten ingeschakeld, maar heeft geen overtredingen geconstateerd. De inspectiedienst nam geen luchtmonsters, wat volgens deskundigen wel nodig is om te kunnen meten aan hoeveel giftig gas omwonenden zijn blootgesteld.

GGD-arts Duijm vindt dat de regels voor dit soort middelen moeten worden aangescherpt. Misschien zouden ze wel moeten verboden. "Geen enkele overheidsinstelling weet hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan met dit middel." Her en der wordt geprobeerd spuitvrije zones in te stellen om het toxicologische effect van de gifdampen voor de omwonenden terug te dringen.

In januari 2011 besteedde Zembla al eens aandacht aan bestrijdingsmiddelen in de bollenstreek en de risico's van blootstelling daaraan. De staatssecretarissen van Milieu en Landbouw vroegen daarop advies aan de Gezondheidsraad, die naar verwachting in januari een rapport hierover uitbrengt. Uit het conceptrapport zou blijken dat er 'voldoende reden voor blootstellingsonderzoek' is.

De Partij voor de Dieren eist op basis van de uitzending dat het kabinet een onderzoek instelt en maatregelen treft om omwonenden van bollenvelden te beschermen. Kamerlid Esther Ouwehand roept staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma (PvdA) daarvoor naar het wekelijkse vragenuur. Zij wil dat dat spuitvrije zones verplicht worden gesteld.

De Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos openden in april het digitale meldpunt gifklikker.nl, waar omwonenden van bollenvelden en andere akker- en tuinbouwbedrijven hun gezondheidsproblemen kunnen melden.

De Zembla-aflevering Lelies met een Luchtje wordt donderdagavond uitgezonden.