Normal_geboorte_ziekenhuis_verloskunde

Vrouwen hebben positievere ervaringen en zijn tevredener als de verloskundige, en niet de gynaecoloog, verantwoordelijk is voor het gehele geboorteproces vanaf de zwangerschap tot de bevalling en de kraamperiode erna. Dat meldt de beroepsorganisatie van verloskundigen KNOV.

Dat blijkt uit de Cochrane review, een internationaal literatuuronderzoek van dertien studies over verschillende zorgmodellen in de geboortezorg. In de zorgmodellen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de verloskundige (midwifery-led care), de gynaecoloog (medical-led care) of bij meerdere zorgverleners tegelijk (shared-care). In Nederland wordt de verantwoordelijkheid gedeeld door verloskundigen en gynaecologen, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in eerste-, tweede- en derdelijnszorg.

Uit het onderzoek, waarvoor 13 studies met in totaal 16.242 zwangeren werden geanalyseerd, kwam  het zorgmodel waarbij de verloskundige aan het roer staat positief naar voren. Met de zogenoemde 'midwifery-led care' neemt het aantal spontane natuurlijke (vaginale) bevallingen toe en worden er minder ruggenprikken gegeven. Ook worden er minder vacuumextracties verricht en minder knippen gezet.

De KNOV is van mening dat het Cochrane onderzoek laat zien dat bij de invulling van integrale geboortezorg de eerste verantwoordelijkheid bij de verloskundige moet liggen, omdat hierdoor de meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind ontstaan. De verloskundige zorgt voor de continue begeleiding en blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. Wanneer nodig consulteert de verloskundige de gynaecoloog of verwijst de zwangere door naar de tweedelijnszorg. Een soepele samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen is daarbij een vereiste, aldus de KNOV.

© Nationale Zorggids