Normal_geldbrief

(Novum) - De raad van toezicht van Humanitas DMH is over de schreef gegaan door een interim-bestuurder aan te stellen die een ton per maand kon declareren. Dat concludeert de onafhankelijke governancecommissie gezondheidszorg, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Een tijdelijk bestuurder bij de instelling voor gehandicaptenzorg had in juli 95 duizend euro gedeclareerd voor zijn werkzaamheden, zo bracht de krant in september naar buiten. Volgens de wet is er geen maximumsalaris voor zorgbestuurders die korter dan een halfjaar als zelfstandige worden ingehuurd. Maar de governancecommissie toetst het salaris aan de code voor goed bestuur.

Die code is onder meer getekend door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, waar Humanitas DMH bij is aangesloten. De bedragen die de interimmer bij de instelling kreeg zijn 'geen maatschappelijk passende beloning in de zin van de code', schreef de commissie volgens de krant vorige maand in de uitspraak die nog niet openbaar is gemaakt.

Ook ligt het volgens de commissie niet voor de hand dat iemand die al tweeduizend euro per dag krijgt ook nog eens 250 euro per uur overwerk kan rekenen. De zaak werd aangespannen door twee ex-bestuurders van Humanitas DMH. Zij kwamen er in juli achter dat de raad van toezicht achter hun rug de interimmer had ingehuurd. Hij moest orde op zaken stellen in de organisatie met 2400 cliënten en elfhonderd werknemers.

Toen de twee bestuurders dit ontdekten, waarschuwden zij de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht constateerde daarop een 'vertrouwensbreuk' en schorste de twee, waarna de overbetaalde interimmer het roer overnam.Toen de Volkskrant over zijn beloning schreef, ontstond ophef en kreeg de interimmer bedreigingen aan zijn adres. Hierop trad hij af. De raad van toezicht deed uiteindelijk hetzelfde.

De commissie concludeert nu dat de raad van toezicht de consultant nooit zelfstandig had mogen inhuren. De afgelopen maanden zijn nieuwe toezichthouders aangesteld. Zij zoeken een nieuwe bestuurder. Tot die is gevonden, leidt een andere interim-bestuurder de organisatie.