Normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

Speciale poliklinieken voor patiënten met beginnende dementie zijn niet kosteneffectiever dan reguliere huisartsenzorg. In ieder geval niet het eerste jaar na de diagnose. Dit meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Geheugenpoli's werken slechts een fractie goedkoper dan huisartsen. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Radboudumc in Nijmegen. Eerder toonden de onderzoekers al aan dat de behandeling en begeleiding van patiënten in geheugenklinieken niet aantoonbaar effectiever zijn dan de zorg die een huisarts levert.

Anders dan de huisartsen werken de poliklinieken voor dementie volgens de richtlijnen van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), een Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, en schrijven ze symptomatische medicatie voor dementie voor. Huisartsen hanteren de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap, daarin is voor deze middelen geen plaats.

In het onderzoek werden 175 patiënten met beginnende dementie en hun eventuele mantelzorgers gevolgd. De poliklinieken bleken iets goedkoper ter werken maar de kwaliteit van leven bleek op de langere termijn iets hoger bij de groep patiënten die reguliere zorg van de huisarts kreeg.

Volgens de onderzoekers is de vraag naar optimale dementiezorg van steeds groter belang omdat het aantal patiënten snel stijgt en de zorgkosten hoog zijn. Het aantal vroege diagnoses neemt daarbij toe waardoor de duur van de zorg langer wordt. “Deze studie voegt belangrijke data toe,” aldus de onderzoekers, “die erop lijken te wijzen dat er geen verschil in kosteneffectiviteit is tussen klinieken en huisartsen. Andere factoren moeten de meest duurzame en efficiënte zorg bij dementie bepalen.”

© Nationale Zorggids