Logo_vermoedens_van_psychiatrische_problematiek

Psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking worden door zorgverleners nog vaak niet herkend. Hierdoor blijft de nodige zorg vaak uit. Het Centrum voor consultatie en expertise (Cce) heeft nu een leergang ontwikkeld om zorgverleners te helpen de problemen eerder te herkennen. Dit meldt Klik.

Psychiatrische klachten worden bij mensen met een verstandelijke handicap vaak over het hoofd gezien door zorgverleners. Daarom heeft het Cce nu de leergang 'Vermoedens van psychiatrische problematiek' georganiseerd voor artsen, gedragsdeskundigen en psychiaters die met deze cliënten werken. Er is met opzet voor deze drie verschillende disciplines gekozen omdat deze beroepsgroepen elk op hun eigen manier met de problematiek te maken hebben. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Omdat interdisciplinariteit centraal staat in de cursus gaan deelnemers in kleine groepjes bestaande uit verschillende beroepsgroepen aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Cursisten brengen zelf gevallen in en daarnaast loopt een fictieve casus als een rode draad door de lesstof.

Aan de cursus werken verschillende prominente en ervaren deskundigen mee. Zij zullen hun kennis en ervaringen delen op het gebied van psychiatrische problemen bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap en het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten.

© Nationale Zorggids