Logo_abvakabo_fnv_logo

(Novum) - Abvakabo FNV heeft overeenstemming bereikt met thuiszorgwerkgeversvereniging BTN over cao-afspraken voor de huishoudelijke zorg. De vakbond meldt woensdag dat onder meer afspraken zijn gemaakt over een sectorminimumloon, dat nulurencontracten worden verboden en dat de inzet van zogenoemde alfahulpen wordt beëindigd.

Door een sectorminimumloon af te spreken zou een einde moeten komen aan de neerwaartse prijsspiraal in de gemeentelijke aanbestedingen. Hiertoe is ook afgesproken dat bij contractwisselingen door aanbestedingen medewerkers met behoud van rechten worden overgenomen.

Verder is er geen structurele loonstijging afgesproken, 'om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden'. De meeste medewerkers kunnen volgens de vakbond voor 2015 en 2016 wel een loonsverhoging tegemoet zien omdat ze in een andere beloningsschaal worden ingedeeld.

Begin december sloten werkgeversorganisatie Actiz en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU'91 en FBZ een principeakkoord voor een nieuwe cao in de verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg. Abvakabo FNV en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) stapten eerder uit het overleg hierover. De vakbond vond dat er te weinig was gedaan aan het verlagen van de werkdruk en de onzekerheid in de sector. BTN stelde dat andere partijen te veel eisen hadden die de kosten voor de sector zouden verhogen.

Voor de huishoudelijke zorg zijn hiermee nu twee verschillende afspraken van kracht. In een ledenvergadering van Actiz wordt donderdag over het begin december bereikte principeakkoord gestemd. Dinsdag voerden nog enkele honderden werknemers van verpleeghuizen actie tegen dit akkoord. Abvakabo FNV hoopte daarmee voor elkaar te krijgen dat de werkgevers donderdag de overeenkomst afwijzen.

Als het niet lukt tot één gezamenlijke cao te komen, zijn Abvakabo FNV en BTN van plan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) te vragen de door hen gemaakte afspraken bindend te verklaren voor de hele huishoudelijke zorgsector.