Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_arts

In Nederland wonen 60.000 vrouwen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwenbesnijdenis plaatsvindt. Van deze groep zijn ongeveer 26.500 meisjes tussen de 0 en 20 jaar: dit zijn de zwangere vrouwen van morgen. De kans dat verloskundigen in hun praktijk vrouwen tegenkomen die een besnijdenis hebben ondergaan is reëel. Dat meldt KNOV.

Gisteren werd er in het kader van de Internationale Dag tegen VGV (vrouwelijke genitale verminking) wereldwijd aandacht besteed aan besnijdenis bij vrouwen en meisjes.

Verloskundigen hebben een belangrijke taak bij het aanbieden van goede zorg aan vrouwen die in hun jeugd een besnijdenis hebben ondergaan. Daarnaast hebben verloskundigen een belangrijk aandeel bij preventie en nazorg van VGV.

Om betere zorg en begeleiding te kunnen bieden aan deze groep is er voor verloskundigen een e-learningmethode VGV beschikbaar. Hiermee kunnen zij meer kennis over vrouwenbesnijdenis opdoen en een adequate houding en vaardigheden ontwikkelen in de zorg aan zwangere cliënten uit risicolanden.

© Nationale Zorggids