Normal_huisarts_dokter

Patiënten in het ziekenhuis kunnen in veel gevallen ook geholpen worden door de huisarts, die goedkopere zorg dichter bij huis levert. Dat zegt cardioloog Ad Bakx van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam, zo meldt de Volkskrant.

In het BovenIJ ziekenhuis werden in de afgelopen jaren, in samenwerking met huisartsen, alle hartpatiënten opnieuw beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat 30 procent van de patiënten van Bakx ook terecht kan bij de huisarts, die bovendien vaak beter bekend is met een patiënt.

Door het naast elkaar leggen van dossiers kan worden achterhaald welke mensen om de verkeerde reden de specialist bezoeken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die gedotterd zijn, maar na een jaar geen klachten meer ondervinden. De nieuwe aanpak wordt nu doorgevoerd in heel Amsterdam.

© Nationale Zorggids